Сектор по биорезонансна диагностика и терапия

Биорезонансна диагностика

Биорезонансно изследване на организма

За метода:

Методът за нелинеен анализ е специфичен диагностичен метод с нов, иновативен подход, който е приет в медицината. Този концептуален модел е потвърден от последните открития в биофизиката и квантовата физика.

Всяка система от органи или отделен орган, тъкан, клетка, дори хромозомите и молекулите имат свои собствени специфични вибрации (честота на излъчване). От база данни на хиляди изследвани хора се знае кои честоти на излъчвания принадлежат на определените органи, тъкани и т.н. и кои честоти принадлежат на здрав или увреден орган.

Здравото тяло и органи вибрират в специфична честота, докато болното тяло или тяло, чийто информационен поток е блокиран поради определена причина, вибрира по различен начин.Системите за нелинеен анализ регистрират отклоненията във вибрациионата структура на заболелия орган или тъкан, в сравнение с тези вибрации на здравия орган или тъкан и отнася съответните отклонения към съответните налични медицински симтоми. Това е диагностичната функция на системата.

По време на изследването на главата се поставят специални слушалки и пациентът сяда срещу екрана на компютъра, като по този начин той сам може да наблюдава отклненията от идеалното здравословно състояние, като наблюдава виртуални модели на съответните органи.

Специално разработената програма, създадена от екип от руски учени по приложна физика, дешифрира изходните сигнали, получени от пациента, обработва ги и ги изобразява върху екрана на компютър под формата на виртуални модели.

Тази методика има редица съществени преимущества пред отавна практикуваната диагностика по „Метода на Фол”, поради това, че получава и анализира информациятта не от периферните органи, а от централните енергоинформационни области.

Важно преимущество на метода е, че може да се направи диагностика на патологичните процеси още в доклиничния стадий на развитието на болестта, т.е. когато все още няма изразени оплаквания от измененията в съответните органи и тъкани. Това е важно за профилактиката на заболяванията, особено при децата. Като основна разлика със стандартните методи на изследване в медицината може да посочим, че например рентгеновото или ултразвуковото изследване могат да открият вече образували се патологични процеси.

Друга характерна особеност е точноста при определянето на инфекциозни причинители, за разлика от стандартните методи, където точността е не-повече от 60%. Болшинството проблеми със здравето са свързани с инфекции, като точното им и навремено определяне помага да се отстранят причините, а не следствията от заболяванията.

Биорезонансната диагностика се различава от другите методи на изследване в медицината:

Безвредност – Методът е безопасен и удобен за пациента, не изисква специална подготовка, не подлага организма на вредни въздействия и лъчения и няма противопоказания.

Нагледност и обективност – Методът позволява „да се види отвътре“ организма на човека и да се разпознае началото на заболяването, дори ако все още няма клинични изяви.

Възможност да се постави точната диагноза – Вие ще научите Вашата точна диагноза, наличието на патогенна микрофлора, глисти, други паразити (в това число ламблии), скрити инфекции на отделителната система (хламидии, микоплазми, уреаплазми и др.), а също така и дисбактериоза на червата. И всичко това без скъпоструващи анализи.

Цифровата оценка на подкоровите центрове ще покаже състоянието на жлезите с вътрешна и външна секреция (надбъбречни жлези, щитовидна жлеза, хипофиза, задстомашна жлеза, полови жлези, млечни жлези), ще оцени работата на всички органи и системи на Вашия организъм.

Допълнително е възможно определянето на голямо количество алергени, наличието на тежки метали, пестициди, химически съединения и др.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg