Сектор за медико-педагогическа и социална работа при деца и лица с особени потребности

Дейността на сектора се осъществява чрез следните основни структурни подразделения:

Диагностика и консултиране

·        квалифицирана медицинска, педагогическа, психологическа и лечебно-физическа  помощ от консутанти специалисти: лекари - невролог, педиатър, оториноларинголог, офталмолог; логопеди, специални педагози, психолози, социални работници;

·        комплексна медико-психолого-педагогическа диагностика на деца и лица с увреждания;

·        консултации за избор на типа учебно-възпитателно заведение за оптимална помощ на децата с увреждане. Специалистите от сектора оказват помощ и подкрепа на такива деца и техните родители за специално (корекционно) образование или специални образователни услуги, които могат да бъдат разрешени чрез психолого-педагогическо консултиране и корекционно-развиващи занятия;

·        консултиране и работа със семействата на деца с проблеми. Семейна терапевтична дейност.

Корекционно – възпитателна работа

Корекционно-възпитателният отдел на сектора организира корекционно-компенсаторна работа с деца и лица, нуждаещи се от продължително наблюдение и помощ от специалисти като логопед, рехабилитатор, арттерапевт, игротерапевт, трудотерапевт.

В този отдел работата се съчетана с обучение, медикаментозно лечение и рехабилитация. Това позволява да се затвори целия цикъл предлагащ помощ и подкрепа на деца и лица нуждаещи се от специални грижи.

В хода на корекционно-компенсаторната работа усилията са насочени и към изследване на особенностите в интелектуалното и психическо развитие на децата, равнище на развитие на отделните познавателни процеси, интеграция и социална адаптация с подкрепата на техните семействата.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg